Contract

Ние Ви предлагаме да сключим Договор за предоставяне на услуги за видео или фото заснемане с безпилотен летателен апарат, с който уточняваме нашите задължения и отговорности, като професионалисти и Вашите права.
При изпълняване на работата се подписва приемо-предавателен протокол.

 

Разберете повече като си свалите примерен договор на български език от този линк:
http://skypicturesbulgaria.com/docs/dogovor-videozasnemane-dron-skypicturesbulgaria.pdf