България от високо, Submerged ruins St. Ivan Rilski church Zapalnya, Zhrebchevo Dam Bulgaria, Потопената в язовир Жребчево църква Св. Иван Рилски

About This Project

By: http://www.facebook.com/skypicturesbulgariahttp://skypicturesbulgaria.com
Потопената в язовир Жребчево църква Св. Иван Рилски и гробищния парк на село Запалня, потопеното през 1965 година при изграждането на четвъртия по големина язовир в България Жребчево. На дъното на язовира останали къщите, читалището, селската кръчма и красивите розови градини на Запалня. Жителите му стопанисвали едни от най – добрите насаждения от маслодайна роза в страната. Там имало повече от 120 гюлови казана. Една частица от потопения в язовира свят обаче отказва да изчезне – това е църквата “Свети Иван Рилски”. Храмът, носил името на българския светия Иван Рилски, е издигнат през 1895 г. на мястото на църква от 4-9 век, а на входа на гробищния парк жителите на селото са поставили паметна плоча на населеното място, от което са изселени, за да бъде изграден язовира. На плочата, гледаща към язовира, жителите с тъга са изписали: “Село Запалня – Заселено XV век, изселено 1962 година”. Някогашните жители на селото разказват, че църквата се издигала на висок хълм. И това я е спасило. Но когато язовирът е в най – голямото си пълноводие, тя е потопена до две трети от височината си. Църквата и гробищния парк са единствените видими останки от селото. През последните години язовира се превърна в притегателна сила за търсачи на екстремни преживявания, огромен брой запалени рибари, както и фотографи от клубове от цялата страна, копнеещи да видят и заснемат живописни кадри с природата и внасящата загадъчен полъх църква.

A view of St. Ivan Rilski church and graveyard of village of Zapalnya at Zhrebchevo dam near the town of Tvardica, east of the Bulgarian capital Sofia, Sunday, July, 8, 2015. The Church of St. Ivan Rilski was once part of a village of Zapalnya, settled around 15th century but during the Zhrebchevo dam construction in year 1965 the whole area and village have been submerging. On the bottom of the dam were flooded all the houses, the school, community center and all the beautiful rose fields. Its inhabitants managed the – most of the best plantations of rose oil in the country. There were more than 120 rose oil distillation installations. The only thing left as evidence of the settlement are the ruins of this church, built over the ruins of another church from IV-IX century and the graveyard on the top of the hill behind. In the front of the graveyard, faced at the dam, residents rised up a plaque of their village, says: “Village of Zapalnya, Settled at XV century, force moved 1962 year”. Lately the area of Zhrebchevo dam become one of most popular tourist attraction in the area. Sometimes when the waters cover the church over it becomes and attraction for the scuba divers and this weekend for the first time it was visited by canoe club from the town of Ruse, which is located at another north part of the Balkan country.
***Не се допуска никакво публикуване на фотографии, видео клипове и други материали под каквато и да е форма в печатни, електронни издания, използването им за рекламни или подобни цели без писмено съгласие или одобрение от Impact Press Group Ltd или Sky Pictures Bulgaria Ltd.***
*** No part of this content or web page may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in using of the owner, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.***

Category

Video