Дрон над Абритус Разград

About This Project

Малко от един нов проект на https://www.facebook.com/skypicturesbulgaria/  http://skypicturesbulgaria.com над Археологическият резерват „Абритус”
Археологическият резерват „Абритус” се намира на 2 км източно от Разград, в близост до централния път Русе – Варна. Целият резерват обхваща площ от 1000 декара и опазва археологическите останки на римския град Абритус. Абритус е основан в края на І в. н.е. като римски военен лагер върху руините на старо тракийско селище и се е разраснал до един от най-големите градски центрове в Долна Мизия – римската провинция, разположена на територията на днешна Северна България.

Abritus (Abrittus) was a late Roman city near the site of the modern city of Razgrad. Abritus was established at the end of the 1st century AD as a Roman military camp built on the ruins of an ancient Thracian settlement and grew to become one of the biggest urban centres in Moesia Inferior.
In 251 it was the site of the defeat and slaying of Decius at the Battle of Abrittus. It was destroyed by the Avars in the 6th century. Later a Bulgarian medieval settlement was built, which existed until the 10th century.
Archaeological excavations have been conducted at the discovered site of Abritus since 1953.

Category

Video