България от високо-Пещерата Проходна, Карлуково-The eyes of God, stone phenomen

About This Project

Пещерата Проходна, Карлуково-“The eyes of God”, stone phenomen
by: https://www.facebook.com/skypicturesbulgaria , skypicturesbulgaria.com
За първи път дрон със специални безшумни двигатели с променлива геометрия на лопатите на витлата прелетя в пещера Проходна, за да заснеме уникални кадри от височина, от която я виждат само обитаващите я прилепи, други птици и посещаващите я алпинисти. Проходна е най-известната пещера в карстовия район край с. Карлуково, община Луковит. По информация на Уикипедия, това е най-дългият пещерен тунел в България, с дължина 365 метра, а височина на двата входа е около 35 и 45 метра. Пещерата е естествено осветена, тъй като в вследствие от ерозията таванът е прояден от просмукващите се води, образувайки феномена, от който идва и по-известното й наименование – “Очите на Бога”. В пещерата са снимани български и чуждестранни филми, някои от тях са “Време разделно” и “По следите на капитан Грант”.
Пещета Проходна е първата и единствена пещера, в която се практикуват пещерни бънджи скокове – екстремно и неповторимо преживяване за любителите на високия адреналин.
Bungee jumpers jump over the Prohodna cave’s entrance.
Tourists observe “The eyes of God”, stone phenomen in the Prohodna cave.
The two huge elongated holes in its ceiling look just like a pair of human eyes. And this impressive formation is rightfully named “The Eyes of God”. Prohodna cave is a karst cave in north central Bulgaria, located in the Iskar Gorge near the village of Karlukovo in Lukovit Municipality, Lovech Province, some 150 km east from the bulgarian capital Sofia. Prohodna is the best known attraction in the Karlukovo Gorge, part of the Geological Park Iskar-Panega, one of the largest karst regions in Bulgaria and a popular location forspeleology. Formed during the Quaternary, Prohodna is 365 metres long, which makes it the longest cave passage in Bulgaria. The cave has two entrances which lie opposite one another. One of them is 35 metres high and another reaches 45 metres in height. Prohodna is most notable for the two equal-sized holes in the ceiling of its middle chamber. The holes, formed through erosion, let in light into the cave. The size of the Big Entrance of Prohodna makes it suitable for bungee jumping, and it is among the popular spots in Bulgaria for that activity. There are traces of prehistoric habitation in the Prohodna cave, which testify that humans lived in the cave during the Neolithic and Chalcolithic.
***Съдържанието на всички графични,текстови,фото и видео материали в: Ю Тюб канала Sky Pictures Bulgaria  са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички фотографии, видео клипове и други материали публикувани в страницата са собственост на Impact Press Group Ltd и Sky Pictures Bulgaria Ltd -impactpressgroup.org, skypicturesbulgaria.com , освен ако изрично е посочено друго. Не се допуска никакво публикуване на фотографии, видео клипове и други материали под каквато и да е форма в печатни, електронни издания, използването им за рекламни или подобни цели без писмено съгласие или одобрение от Impact Press Group Ltd или Sky Pictures Bulgaria Ltd. Споделянето на всички видео, фото и графичниматериаличрез http://facebook.com/skypicturesbulgaria , е абсолютно свободно.***
*** No part of this content or web page may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in using of the owner, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.***

Category

Video