България от високо-Полет над и около Триград-ждрелело, Trigrad, Bulgaria

About This Project

Полет над и около Триград
Триград е село в Южна България. То се намира в община Девин, област Смолян. През 1872 година в Триград има 300 къщи. На събрание на над 100 първенци от 17 села в с. Триград през лятото на 1878 г. се създава Тъмръшката република. За първи началник на Републиката е избран Хасан ага от Триград. От 1878 до 1886 година то попада в т.нар. Тъмръшка република. През 1920 година в селото живеят 254 души, през 1946 – 609 души, а през 1965 – 982 души. Край Триград се намират три от Стоте национални туристически обекта — пещерата Дяволското гърло, Ягодинската пещера и Триградското ждрело. В близост се изграден и Музей на мечката. В региона на Триград има един поддържан резерват и три защитени местности: поддържан резерват Шабаница, защитена местност Старата гора, защитена местност Триградско ждрело, защитена местност Чаирите.

The Trigrad Gorge  is a canyon of vertical marble rocks in the Rhodope Mountains. It is in Smolyan Province, one of the southernmost provinces of Bulgaria. The gorge encloses the course of the Trigrad River, which plunges into the Devil’s Throat Cave and 530 metres (1,740 ft) further emerges as a large karst spring. It later flows into the Byunovska River.

Category

Video