УСЛУГИ / ТЕРМО ИНСПЕКЦИИ И ЗАСНЕМАНЕ

ТЕРМО ИНСПЕКЦИИ И ЗАСНЕМАНЕ

Petrov Sky Dynamics е е високо технологична компания собственост на SKY PICTURES BULGARIA работеща предимно с БЛА (дронове) и специализиран софтуер за термо, оптично, интелигетно и всякакво обследване-инспекции на индустриални обекти,сгради,фотоволтаични системи, ветрогенератори и други. Безпилотните летящи апарати, с които работим могат изпълнят полет в почти всякакви метео-условия с порив на вятъра до 20 м/с съчетано с пилотирането им от опитни пилоти дава впечатляващи крайни резултати от всяко обследване или инспекция. Подобна инспекция над енергийни, индустриални, фотоволтаични или друг тип съоръжения извършена профилактично и навреме дава перфектен анализ относно експлоатацията до момента, откриване на дефекти, които е невъзможно да се открият визуално или по друг технически начин особено в труднодостъпен терен, а самото диагностициране става в реално време. Подобно обследване е особено подходящо при инспекции на сгради относно тяхната енергийна ефективност, течове по тръби и покриви, при индустриални топлопроводи, тръбопроводи, газопроводи,морски води и екология, като всяка аномалия невидима за човешкото око или друг тип инспекция независимо от обследвания обект се визуализира мигновенно.


Вижте повече